Evropský Sociální Fond, Evropská Unie
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

SK Požáry

Aktivity

SK Požáry pořádá každý rok nohejbalový turnaj, lyžařské zájezdy do Alp a turistický přechod Roháčů.Příležitostně jsou pořádány další akce – sjezdové a běžecké lyžování, turistika, potápění a cykloturistika.
Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost
OPPA
Hlavní město Praha
Evropská unie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI